Bride Workshop

este cel mai nou proiect EllEvents. Prima ediție din 2016 va avea loc în curând. Bride Workshop s-a format în urma unui studiu de 2 luni la care au participat peste 100 de mirese. Experiența acestora și a specialiștilor invitați vin, reunite sub formă de workshop( curs interactiv), in ajutorul viitorilor miri cu informatii utile si detalii esentiale in ceea ce priveste organizarea unuia dintre cele mai importante evenimente din viata lor, nunta. Parteneri: Green Pea, YES Events, Ancas Diary, Brioserim,

Pachet „Coordonare în ziua Nun?ii” – EllEvents Consulting

 1. Întâlnire cu mirii

Înainte de eveniment, cu cel mult 1 luna de zile, vom realiza o întâlnire cu mirii, de preferat în loca?ia unde va avea loc nunta. În cadrul întâlnirii vom detalia toate aspectele legate de ziua nun?ii, cerin?ele ?i dorin?ele mirilor, respectiv a?tept?rile acestora cu privire la nunta lor de vis.

 1. Realizarea Line-upului de Eveniment

Vom realiza împreun? cu mirii un desf??ur?tor al zilei de nunt?, cât ?i un desf??ur?tor al evenimentului în sine, cu ore exacte ce va cuprinde toate momentele zilei.

 1. O s?pt?mân? pân? la Nunt?

Înainte cu o sapt?mân? de eveniment ne asigur?m c? toate detaliile sunt puse la punct ?i devenim persoana de contact pentru furnizori, personalul de restaurant/hotel ?i pentru invitati putând astfel s? realiz?m un contact cu ace?tia pentru detaliile de ultim? or?, astfel ca mirii s? se preg?teasc? în tihn? pentru nunta de vis. De asemenea, împreun? cu mirii, concepem un mail ?i un sms cu toate detaliile despre eveniment, adresa loca?ie, ora ?i adresa bisericii ( sau a loca?iei unde va avea loc ceremonia religioas?) pe care-l trimitem c?tre invitati. Vom fi cei care vor livra informa?iile de ultim? or? invita?ilor, personalului restaurantului sau hotelului, inclusiv pe tot parcursul zilei nun?ii.

 1. Ziua Nun?ii
 • Coordonarea nun?ii de c?tre un Event planner specialist, dac? este nevoie al?turi ?i de o asistent? (în func?ie de complexitatea evenimentului pot fi angaja?i mai multi asisten?i);
 • Coordonarea derul?rii evenimentului, a personalului restaurantului ?i a tuturor celor implica?i în amenajarea s?lii ?i organizarea evenimentului;
 • Coordonarea furnizorilor;
 • Coordonarea amenaj?rii s?lii ?i a decorului pentru sal?/ceremonie, a scenei, a instrumentelor de sunet ?i lumini;
 • Asistarea la proba de sunet a DJ-ului, trupei, arti?tilor invita?i;
 • Coordonarea ?i preluarea aranjamentelor florale, a decora?iilor ?i a accesoriilor pentru aranjarea meselor ( nr. de masa, name tags, decora?ii, meniu) ?i a amenaj?rii Candy Bar-ului.
 • Verificarea prezen?ei invitatilor pe baza schemei de aranjare mese;
 • Coordonarea distribuirii m?rturiilor c?tre invita?i;
 • Coordonarea line-upului de eveniment ( desf??ur?torul evenimentului: intrarea felurilor de mâncare, aducerea tortului) ?i Coordonarea staff-ului de servire ( chelneri, ospatari);
 • Coordonarea momentelor de show ale evenimentului (Line-up-ul de scen?): DJ, Dansul mirilor, invita?i speciali, trup? de dans, trup?/band live ?i a anun?urilor/evenimentelor ce au loc pe parcursul recep?iei( petrecerii).

Event Planneri no?tri sunt preg?ti?i s? solu?ioneze orice situa?ie de urgen?? care

poate ap?rea pe parcursul evenimentului.

V? rug?m s? nu ezita?i în a ne adresa orice întrebare în leg?tur? cu serviciile pachetului „Coordonare în ziua Nun?ii”, contacta?i-ne pentru o ofert? personalizat?.

 

V? mul?umim!